top of page
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
logo_blue.png
produktų šeima Jūsų verslui O365 SharePoint platformoje
Artboard – 2.png

Sutaupykite iki 40% laiko dokumentų ir duomenų valdymui naudojant Jūsų O365 SharePoint platformą!

NeatMonday DVS sprendimas buvo sukurtas išnaudojant geriausias SharePoint savybes ir papildant jas NeatMonday programiniu įskiepiu siekiant atliepti klientų poreikį struktūrizuotam informacijos saugojimui ir kokybiškam valdymui pagal verslo procesą.

Supaprastintas procesų valdymas:

Leiskite darbuotojams naudotis savitarna, pateikiant prašymus bei ataskaitas, susipažįstant su tvarkomis bei instruktažais

Nespausdinkite ir neskenuokite pasirašytų prašymų, įsakymų ir kitos vidinės dokumentacijos – tiesiog saugokite duomenis elektroniniu pavidalu

Tvirtinkite, vizuokite, informuokite vienu mygtuko paspaudimu

Naudokite elektroninį parašą būtiniems dokumentams – sutartims, nutarimams ir kitiems svarbiems dokumentams

Užtikrinkite savalaikį ir kokybišką dokumentų proceso vyksmą sistemos, bet ne žmogiškųjų laiko sąnaudų pagalba

DVS_playback_screen.png

Kuo naudingas NeatMonday procesų valdymas Jūsų įmonei?

O365 Business Basic
 • Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • Teams

 • Outlook

 • Exchange

 • OneDrive

 • SharePoint

Sharepoint On-line
 • Struktūrizuoti informacijos registrai ir bibliotekos (sutartys, įsakymai, sąskaitos, prašymai ir t.t.) su aktualiais metaduomenims

 • Darbų eigos : dokumentų registravimo, vizavimo, tvirtinimo, informavimo procesai

 • Dokumentų derinimas realiu laiku keliams vartotojams

 • Vartotojų prieigos ir redagavimo teisių valdymas registrams/registrų grupei

 • Dokumentų ir duomenų versijos, galimybė peržiūrėti pokyčius ir jų autorius, atkurti versijas

 • Dokumentų saugojimo žymos (10 metų, neterminuoto saugojimo ir pan.)

 • Dokumentų šablonų automatinis užpildymas;

 • Integruotas sprendimas su O365 produktais (Teams, Exchange)

NeatMonday dokumentų ir procesų valdymas, NeatMonday parašo sąsaja
 • Duomenų kokybės ir proceso užtikrinimas. Mūsų sprendimas ne tik užtikrina, kad bus suvesti reikiami duomenys reikiamu metu, bet kad viskas vyks pagal jūsų numatytą procesą. Pavyzdžiui, sistema užtikrins, kad visi kliento ir sutarties duomenys būtų užpildyti prieš vizavimo procesą, ir atvirkščiai – neleis redaguoti metaduomenų, jei tvirtinimas baigtas

 • Duomenų susiejimas. Sprendimas susieja atskirus registrus ir leidžia vienoje vietoje peržiūrėti visą susietą informaciją. Pavyzdžiui, klientų registrą susiejus su sutarčių registru, rengdami sutartis galite peržiūrėti ir kliento informaciją (ar jis neturi nemokaus kliento požymio). Toks funkcionalumas sutaupo daug laiko, taip pat išlaikomas ryšys tarp dokumentų nesusijusių pavadinimais (nes tokie nerandami per įprastą paiešką)

 • Sistemos struktūros atkartojimas. NeatMonday sprendimas saugo visą dokumentų valdymo sistemos struktūrą ir procesus - tai reiškia, kad registrus ir procesus galima replikuoti per kelias minutes keliose svetainėse ar aplinkose

 • Pasirašymas. Neišeidamas iš SharePoint Klientas gali inicijuoti dokumento pasirašymą Dokobit, pasirašyti Dokobit sistemoje ir pasirašytas dokumentas automatiškai grįžta į SharePoint

Business Case

Kiekvienas iš 5 NeatMonday standartinių dokumentų valdymo modulių sutaupo Jūsų laiką ir pinigus. Iš 10 žingsnių dokumento procese vidutiniškai eliminuojami 6, kadangi juos vykdo pati sistema. Toliau pateiksime sutarčių valdymo modulį kaip pavyzdį:

Klasikinis rankinis procesas
Automatizuotas procesas su NeatMonday
 1. Pasiimamas sutarties ruošinys

 2. Rankiniu būdu pildomi duomenys

 3. Užpildyta sutartis saugoma kompiuteryje​

 4. Išsiunčiama el. paštu atsakingam asmeniui suderinti

 5. Gaunamas patvirtinimas

 6. Išsiunčiama klientui suderinimui

 7. Gaunamas patvirtinimas

 8. Sutartis spausdinama

 9. Pasirašo atsakingas asmuo

 10. Pasirašo vadovas

 11. Sutartis skenuojama​

 12. Sutartis siunčiama klientui

 13. Pasirašo klientas

 14. Sutartis su kliento parašais saugoma

Darbuotojo veiksmai

Sistemos automatiškai atliekami veiksmai

Pasirenkamas sutarties šablonas (visi sutarties ruošiniai yra SharePoint sutarčių bibliotekoje)

Užpildomi duomenys (sutarties duomenys, taip pat tvirtintojai bei pasirašantieji).

Metaduomenys perduodami automatiškai

Sistema patikrina, ar visi reikalingi procesui duomenys buvo užpildyti

Tvirtintojas pačiame el.laiške peržiūri sutartį ir patvirtina vienu mygtuko paspaudimu

Sistema automatiškai siunčia tvirtintojui

Po patvirtinimo sutartis automatiškai siunčiama kliento atsakingam asmeniui

Klientas pačiame el. laiške peržiūri sutartį ir patvirtina vienu mygtuko paspaudimu

Inicijuojamas dokumento pasirašymas – dokumentas perduodamas į el. parašo sistemą

Atsakingi asmenys pasirašo sutartį el. parašais Dokobit sistemoje

​El. parašo sistema Dokobit išsiunčia pasirašantiesiems pranešimus

Pasirašytas dokumentas automatiškai iš Dokobit įkeliamas į SharePoint biblioteką

Iš pavyzdžio galime matyti, kad NeatMonday sprendimo pagalba 14 rankinių žingsnių galima pakeisti 6 rankiniais ir 5 automatiniais sistemos žingsniais. Akivaizdu, kad sutaupoma daugiau nei 50% laiko.

DVS kainos

Priklausomai nuo Jūsų įmonės poreikių, siūlome vieną iš 2 NeatMonday sprendimo paketų:

Sprendimas diegiamas turimoje O365 paskyroje, įtraukiančioje SharePoint.

SAUGOJIMAS IR VALDYMAS

4€

*

saugojimo paketas

+ tvirtinimo, vizavimo procesai

SAUGOJIMAS, VALDYMAS IR PASIRAŠYMAS

saugojimo ir vadymo paketas

8€

*

+ dokumentų pasirašymas

* - vienam naudotojui, per mėn. neįskaitant PVM.

Į produkto nuomos kainą įtraukti DVS funkcionalumo/įskiepio nuoma bei sprendimo atnaujinimų sukūrimas ir įdiegimas keičiantis pagrindinės platformos SharePoint versijoms.

Sprendimo įdiegimo kaina nuo 1000€, priklausomai nuo procesų kiekio bei sudėtingumo poreikių ir realizavimo apimties.  

Žemiau pateikiamas standartinių modulių aprašymas. Modulius galima pasirinkti tik tuos, kurie reikalingi.

logo_transp.png

DVS

DVS palyginimas

SAUGOJIMAS IR VALDYMAS

SAUGOJIMAS, VALDYMAS IR PASIRAŠYMAS

1. Korespondencija
2. Sutartys
3. Vidaus dokumentai
4. Sąskaitų modulis
5. Personalo modulis
DVS kontaktai
bottom of page